Noël Selis

Is afkomstig van Sint-Niklaas. Hij doorliep de Humaniora in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas, Wetenschappelijke B, en studeerde af in het schooljaar 1981-82.

Hij studeerde verder en werd master in de godsdienstwetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Daarna volgde hij een aggregaatsopleiding.

Van 1986 tot 1999 werkte hij achtereenvolgens als assistent godsdienst(didaktiek) aan de Bisschoppelijke Normaalschool in Sint-Niklaas en als leraar godsdienst/klassenleraar aan het Sint-Leocollege in Brugge.

Sinds 1999 was hij verbonden aan het toenmalige Katho als lector toegepaste ethiek-RLZ (religie, zingeving en levensbeschouwing) en human resource management en vervolgens opleidingscoördinator algemene vakken aan het departement technologie en informatica.

Sinds september 2013 was hij opleidingshoofd algemene vakken in het studiegebied industriële wetenschappen en technologie, campus Kortrijk. Daarnaast was hij betrokken bij diverse initiatieven rond levensbeschouwelijke materies zoals de werkgroep SPES binnen VIVES.

In september 2014 werd hij door de Raad van Bestuur van Hogeschool VIVES aangeduid als directeur van het studiegebied onderwijs, met vestigingen in Brugge, Tielt en Torhout.

 

 

{gotop}