E.H. Edward De Cleene

Geboren te Oostakker op 29.06.1858

20.12.1884: priesterwijding

07.02.1885: surveillant aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas

20.12.1890: onderpastoor te Dendermonde Sint-Gillis-Binnen

31.08.1901: onderpastoor te Sint-Gillis-Dendermonde

28.04.1902: onderpastoor te Dendermonde Sint-Gillis-Binnen

27.08.1906: pastoor te Ruien

31.05.1913: pastoor te Overmere

22.06.1945: ontslag 

Overleden te Overmere op 02.03.1949, op 91-jarige leeftijd (Hij was toen de oudste priester van het bisdom Gent).

In memoriam

De afgestorvene was van 1885 tot 1890 surveillant aan de Normaalschool. Hij bereikte de gezegende ouderdom van 91 jaar, - hij was de oudste priester van het bisdom Gent - en overleed op de parochie waar hij gedurende een hele mensengeneratie is rondgegaan al weldoende. Tijdens zijn 65 jaar priesterschap hebben duizenden van zijn priesterlijke goedheid ontvangen.