E.H. Jan Baptist De Feyter

Hij werd geboren te Bambrugge op 24.06.1867.

Studeerde op 12.09.1889 aan de landbouwschool te Leuven en werd doctor in de landbouwwetenschappen.

20.09.1890: priesterwijding

Op 05.10.1892 werd hij benoemd in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas en belast met de Wiskunde in het tweede en derde studiejaar (dat was in die tijd het laatste jaar nog) en met de Natuurlijke Wetnschappen.

Op 02.10.1906 werd hij benoemd tot directeur van de Zusters van Liefde te Melsele en op 22.10.1906 tot diocesaan inspecteur.

Hij naam ontslag op 05.07.1919 en werd op 31.07.1919 directeur van de Zuters Franciscanessen te Sleidinge.

Op 18 april 1944 overleed hij te Sleidinge.

 

{gotop}