E.H. Alfons de Roeck

Geboren te Sint-Niklaas op 16.08.1893

Overleden te Melsele op 27.03.1967

Zijn priesterwijding had plaats in Gent op 21.05.1921.

31.12.1920: leraar in het Sint-Vincentiuscollege te Eeklo.

12.09.1923: leraar scheikunde in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas.

28.07.1933: onderpastoor te Zele-Centrum.

22.12.1937: onderpastoor te Dendermonde O.L.Vrouw.

- hulp-godsdienstleraar aan de Rijksmiddelbare Meisjesschool.

19.10.1939: directeur en godsdienstleraar te Melsele, zusters van Liefde, Instituut O.L.Vrouw van Gaverland.

- Bracandier en Vuurkruiser 1914-1918

- Ridder met zwaarden

- Drager van het IJzerkruis en Oorlogskruis met palmen en andere herinneringsmedailles van WOI.

 

Met kalme zekerheid, vol vertrouwen op de Heer, steeds met zijn paternoster in zijn hand, is E.H. Directeur uit dit pijnlijk leven naar Onze Lieve Heer gegaan. Weken van tevoren vroeg hij om het sacrament van de zieken te ontvangen. Met veel vroomheid bad hij de gebeden der zieken, ontving hij zo dikwijls de H. Teerspijze. Veel had hij te lijden de laatste maanden, maar de sacramenten en de gebeden der Kerk waren zijn grootste troost.

De dierbare overledene mocht terugzien op een voorbeeldig leven vol ijverig apostolaat, vol vroomheid en liefde. De vele eerwaarde zusters die hij mocht leiden, zijn leerlingen en zijn talloze vrienden zullen een beste herinnering aan hem bewaren.

(Kasteelgalm 1967)

 

 

{gotop}