Chris Dhondt

Chris Dhondt.1Chris Dhondt is geboren te Brugge op 20.08.1955. Ze is licentiaat kunstgeschiedenis.

Vanaf het schooljaar 1990-91 was ze lerares geschiedenis en culturele evolutie in de Humaniora van de Bisschoppelijke Normaalschool, in opvolging van Walter Cools, gecombineerd met een opdracht in de lerarenopleiding aan de hogeschool Odisee, en dit tot bij de fusie met het College. Ze werd dan lerares geschiedenis in het vierde en vijfde jaar van de Humaniora in het College tot aan haar pensionering op 1 september 2016.

Ze overleed te Sint-Pauwels op 24 januari 2020. Lees meer: klik hier.

Bij haar pensionering in 2016

We graven in haar verleden en blikken op de toekomst

Alles wat het verleden betreft, heeft Chris altijd geboeid. Ze is destijds begonnen aan archeologie en kunstgeschiedenis. Ze werd begeesterd door Iran en Mesopotamië, deed opgravingen naar Keltische sites en kwam zo onverwacht in aanraking met sporen uit de Groote Oorlog. Daar heeft ze haar eerste sporen verdiend fibulaeFibulaemet fibulae, naast gasmaskers uit de oorlog!

Chris is vooraleer ze in het College terechtkwam vele jaren aan de slag geweest in de voormalige Normaalschool in de Kasteelstraat. Ze was ook gedurende enkele jaren docent geschiedenis aan de hogeschool Odisee. In onze school was ze lerares geschiedenis in voornamelijk het vierde en vijfde jaar.

Onderwijs

Vóór haar carrière in het onderwijs heeft Chris niet stilgezeten. Ze maakte een proefschrift over de stichting van de communistische partij in België en organiseerde tentoonstellingen. De liefde voor kunst was toen al groot.

Na enkele omzwermingen (door het beroep van haar echtgenoot, red.) belandde Chris in het onderwijs in de Normaalschool in Sint-Niklaas, die later fusioneerde met het College. Ze combineerde haar deeltijdse opdracht daar met een deeltijdse baan in de lerarenopleiding in het huidige Odisee (vroegere KAHO Sint-Lieven, red.).

Chris: "Het 'wonder wijzen' is altijd een van mijn doelstellingen geweest. Niet zomaar alles als vanzelfsprekend aannemen. Ik vond het lesgeven aan toekomstige leerkrachten een fantastische opdracht! Heel wat collega's in het College zijn 'oud-studenten' van mij."

Het project 'De Groote Oorlog'

Chris: "Het project 'de Groote Oorlog' startte heel kleinschalig.

De leerlingen kregen 2 lesuren 'vrij podium' om hun project te brengen, dit alles werd georganiseerd onder het initiatief 'leerlingen voor leerlingen'. Het project werd afgesloten met een leeruitstap in de Westhoek. Vandaag is het uitgegroeid tot een schitterend evenement dat het vijfde jaar nog jaarlijks mag meemaken."

Internationaal

Chris: "Via de vrije ruimte in de derde graad, en de lessen geschiedenis in het 5de jaar over WOII werd mijn interesse gewekt voor Polen. Enkele leerlingen waren meteen enthousiast om mee te werken aan dit internationale project. Een bezoek aan Warschau, de concentratiekampen, de uitwisseling met leeftijdsgenoten in Polen en Litauwen... het was erg overdonderend. We hebben er blijvende vriendschappen aan overgehouden."

Democratie

Chris: "De 'verlichting' ligt vanzelfsprekend aan de basis van de democratie van vandaag. Waarom zouden ze anders overal, naar aanleiding van de problemen vandaag, de 'Marseillaise' zingen? (De naam Marseillaise dankt het lied aan het feit dat de troepen uit Marseille tijdens de Franse Revolutie het lied zongen bij hun intocht in Parijs. Meer bewegingen hebben zich in de geschiedenis bediend van de Marseillaise, red.) De link naar de actualiteit ligt hier voor de hand, en zo kon ik zeker de leerlingen boeien. Je kan het heden niet begrijpen als je het verleden niet kent."

Portugal

"Ik ben me nu aan het verdiepen in de geschiedenis van Portugal. Op dit moment verblijf ik daar zelfs permanent (manlief gevolgd, red.). Ik hoop jullie daar ooit nog eens wegwijs te mogen maken."

(Tekst en foto's: Ic Hou - februari 2017)