Albert De Wolf

bertdewolf
Bert De Wolf werd geboren te Sint-Niklaas op 30 december 1947. Hij behaalde in 1968 aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas het diploma van regent Frans-Geschiedenis-Godsdienst. Hij gaf daarna 2 jaar les in Congo en deed er in Kinshasa zijn eerste kandidatuur Pedagogische Wetenschappen. Drie jaar later behaalde hij aan de universiteit in Leuven zijn licentiaatsdiploma Pedagogische Wetenschappen.

Na een opdracht in Mechelen werd hij voor het schooljaar 1975-76 in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas leraar pedagogie in het eerste jaar van de onderwijzersopleiding en leraar psychologie in de Menswetenschappen. Hierna was hij 10 jaar leraar in de Gesubsideerde Vrije Normaalschool te Gijzegem.

Van 1985 tot 2004 was hij gedetacheerd voor het 'Kinderwereldatelier' (nu Studio Globo), een NGO voor ontwikkelingssamenwerking die zich specialiseert in de ontwikkelingseducatie. Onder zijn leiding werden de eerste inleefateliers te Antwerpen opgericht en later uitgebreid met afdelingen in Roeselare, Genk, Brussel en Gent (www.studioglobo.be).

In het verlengde van zijn beroepsloopbaan richtte Bert De Wolf, met enkele collega's van Gijzegem, in 2006 de vzw KALASI op ('Kalasi' betekent 'school'), een vzw die vijf lagere scholen en zes secundaire scholen steunt in de provincie Kongo-Central (voorheen Bas-Congo), namelijk in de Mayombe-regio te Lukula, Kidima-Lemba, Vaku en Kuimba en ook Luozi (samen 5 000 leerlingen; 250 personeelsleden).

Lees hier meer over: klik hier.