Kan. Isidoor De Sitter

Geboren te Nederbrakel op 5 december 1845

Vanaf 15 augustus 1873 leraar in Ninove

Priester gewijd op 20 september 1873

Vanaf 30 september 1877 leraar aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas

Directeur van de Bisschoppelijke Normaalschool van 17 maart 1880 tot 1892, in volle schoolstrijd.

Werd op 28 december 1892 kanunnik-titularis van Sint-Baafs in Gent.

In 1892 werd hij tevens aangesteld als algemeen inspecteur van de bisschoppelijke scholen in het bisdom Gent en later, in 1895, tot diocesaan hoofdinspecteur.

Op 20 januari 1896: ontslag

Op 23 december 1898 diocesaan inspecteur lager onderwijs

Vanaf 13 maart 1901 aalmoezenier te Gent, Poortakker

Overleden te Gent op 10 juli 1913

 

Kanunnik De Sitter was zonder meer een belangrijkee figuur in de beginperiode van de  onderwijzersbond.  Hij was het ook die in 1893 als woordvoerder van de clerus het initiatief 'God en Recht' van Van Caeneghem goedkeurde. Hij moedigde de vereniging van onderwijzers aan en werd herhaaldelijk geciteerd in de eerste nummers van 'Christene School'.

 

 

 

E-mail