E.H. Louis (Ludovicus) De Brabander

Louisdebrabander
Geboren te Waasmunster-Sombeke op 17.05.1829

Priesterwijding op 29.06.1853

Vanaf 17.09.1852 leraar aan het Sint-Jozefsinstituut te Sint-Niklaas.

Priesterwijding op 29.06.1853

Op 22 mei 1868 werd hij directeur van de abdij der Zusters Maricolen te Waasmunster.

Hij werd directeur van de Bisschoppelijke Normaalschool van 2 september 1868 tot 1892.

De Normaalschool, wegens eigen specificiteit van het normaalonderwijs, werd losgekoppeld van het Sint-Jozefsgesticht. Hij was de eerste directeur van de zelfstandige school.

Op 12.03.1880 werd E.H. De Brabander benoemd tot directeur van het Sint-Jozefinstituut in de Ankerstraat te Sint-Niklaaas en tevens tot titulair kanunnik van Sint-Baafs in Gent.

Stichter van de Zusters van de Heilige Engelen te Lokeren op 28 september 1880.

Op 20.08.1892 werd hij directeur van de Zusters van de Heilige Engelen te Lokeren.

De laatste jaren ging het gehoor van E.H. Louis De Brabander sterk achteruit. De zusters hebben hem nauwelijks ziek geweten. Toch niet de ouderdom zich voelen. In 1913 had hij zijn kapelletje laten schilderen. De Sint-Jozefkapel in de tuin was zijn troetelkind. Graag had hij daar afscheid genomen van de communauteit  in zijn woningen de kosteniers. Maar het was emotioneel te zwaar. Hij overleed de week na de ziekenzalving in zijn woning te Lokeren op 03.08.1913.

bidprentdebrabanderDe uitvaart had plaats in de dekenale kerk van Sint-Laurentius te Lokeren op vrijdag 8 augustus 1913. De begrafenis had plaats te Waasmunster-Sombeke in het familiegraf.

Hij was een merkwaardig man, zijn hele leven had hij toegewijd aan de Kerk en zijn zusters. Het geestelijk welzijn van hen was een zorg die als ee rode draad door zijn leven liep sedert de stichting van de Congregatie van de H. Engelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heiligverklaring van E.H. Kannunik Louis De Brabander?

E.H. Louis De Brabander was al zestien jaar overleden, maar vergeten was hij niet. Zusters en oud-leerlingen van de Normaalschool dachten aan zijn heiligverklaring. Zuster Hyacinte had van een oud-leerling van de Normaalschool 'nota's en geschriften' ontvangen die ze kon gebruiken in de 'Geschiedenis van het Klooster'. Zuster Hyacinte was met de geschiedenis van haar klooster begonnen. Jan Baptist Simoens*, oud-normalist/onderwijzer 1880, vraagt of haar werk al klaar is. Een heiligverklaring is niet zo eenvoudig. Het vraagt een hele "bedrijvigheid, God roept zo niet van uit de hemel: 'Deze is een heilige', dat vraagt gebeden en handelen.", namelijk mededeling van goederen, macht en gaven. Hij zegt verder in zijn brief dat "God liefde is en deze liefde werkt naar buiten. Dat is de reden van de schepping, namelijk mededeling van goederen, macht en gaven. Desgelijks is het leven van een heilige." "Daar moet de reden gezocht worden van het ontstaan van kloosterorden en Congregaties."

Hij stuurt een boek naar zuster Hyacinte "waarin men alles vindt wat dienstig kan zijn... neem nota's en zend mij het boek terug... Iets wat ook moet gedaan worden is de opening van het graf en de vaststelling van de identiteit door de geneesheren en het bewaren en opbergen in een loden kist van de kostbare overblijfsels. Dat zou dan kunnen worden vervoerd naar Lokeren en in de familiegrond bijgezet.".

* Jan Baptist Simoens was broeder van de Christelijke Scholen. Hij verbleef te Strijpen. Zijn kloosternaam was Broeder Ménodore-Maria.

(Bron: '...achter de schermen Congregatie van de Zusters Heilige Engelen 1880-2015' - Heemkring De Souvereinen te Lokeren - Buitengewone uitgave nr. 19)

E-mail