1967 Gemeenteschool Tielrode

Personeel Tielrode1967n

1 Maurice Verhulst (O1966), 2 Jean Tacquaert (O1964), 3 Florent Van Raemdonck (O1932) hoofdonderwijzer, 4 Willem Wauters (O1932), 5 Antoine Vermeir (O1954), 6 Wilfried Vermeir (O1956), 7 Roger Troubleyn (O1962)

(Vetgedrukt: onderwijzers die hun opleiding kregen in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas) 

Antoine en Wilfried Vermeir behaalden hun diploma van onderwijzer aan de Normaalschool te Oostakker.

Op de muur links is nog een overblijfsel te zien van de schoolbel die dat jaar werd gestolen.