Onderwijzers klas 1978 -  Reünie 2018

De reünie startte met een eucharistieviering in het kerkje van Vlassenbroek (bij pastoor en oud-leraar E.H. Roger Van den Berge). Aansluitend was er een receptie.

Een feestmaaltijd werd gehouden in 'De Koolputten' te Hamme.

2018O1978

Eerste rij: 1 Theo Vervondel, 2 Paul De Meulenaer, 3 Leo De Meulenaer, 4 E.H. Johan De Baere, 5 Maurits Tachelet, 6 Hugo De Beuckeleer, 7 Jules De Beule,

Tweede rij: 8 Mark De Block, 9 Paul Bogaert, 10 Ivan Raemdonck, 11 Luc Van Acker, 12 Odi Van de Velde, 13 Bert Peeters, 14 Piet Van Avermaet,  15 Luc Van Den Vreken, 16 Stefaan Van Den Abeele, 17 Hugo Ruymbeke, 18 Luc Poppe, 19 François De Bleser, 20 Erbert De Wilde, 21 Luc Derkinderen, 22 Wim De Clercq, 23 Eric Van Gassen, 24 Luc Lambrechts, 25 Jo Sorgeloos, 26 Dirk Tassent.