1983: Kinderboerderij 't Paradijs in de wijkschool

Met de opbrengst van de jaarlijkse barbecue werd in 1983 gewerkt aan de realisatie van een kinderboerderij. Er werd een grote ruimte voorzien met een degelijke afsluiting met daarin een gepaste stal voor de dieren. De eerste bewoners in de boerderij waren Remi, de bok, en Noortje de geit. Later kregen zij het gezelschap van ezel Charly. 

Afbeelding5
Vrij vlug dacht men aan uitbreiding. Twee nieuwe terreinen werden afgebakend en meerdere schuilplaatsen werden voorzien. Het ene perceel werd voorbehouden voor pluimvee: eenden van verschillende soorten, ganzen, kalkoen, kippen en een haan. Het was prettig voor de kinderen eieren te garen en dan een eitje mee huiswaarts te mogen nemen. In een vijvertje konden de eenden vrolijk fladderen. 

Op het andere weiland graasden enkele schapen. Het was een hele gebeurtenis wanneer de schapen moesten geschoren worden.

De vernieuwde en uitgebreide kinderboerderij werd in 1986 officieel geopend door Paul De Vidts, burgemeester van Sint-Niklaas.

In de boerderij stond ook een voederhuisje voor vogeltjes en een weerhuisje. De leerlingen van het vierde leerjaar deden er dagelijks hun weerwaarnemingen: temperatuur, neerslag, windrichting.

Toen de ezel van de boerderij verdween, kwam er een pony. Tijdens de jaarlijkse carnavalviering mocht de gekozen prins carnaval, gezeten op de ezel of de pony, een ritje maken rond de speelplaats. 

Naast de boerderij was er nog een grote schooltuin. De leerlingen bewerkten er, in groepjes, bedjes en zaaiden er allerlei groenten: sla, radijsjes, worteltjes, struikbonen, erwten... Wat kan er beter smaken dan zelfgekweekte groenten?

Tuinman Jef Brijs bewerkte en beplantte (o.a. met aaardappelen) de rest van het schooldomein. Jef was een buurman uit de wijk. Hij kwam ook dagelijks de dieren voederen.

Het gebeurde ook dat de veearts langs kwam op de boerderij voor de verzorging van zieke dieren of voor het bekappen van de hoeven van de geiten en de schapen.

Ooit waren er op de boerderij twee bambi herten. Maar dit zijn schuwe dieren en van angst en stress sprongen ze over de omheining, gelukkig in het andere afgebakende perceel. Ze zijn niet lang op de boerderij gebleven.

Op zekere dag kwam er ook een politieagent langs omdat iemand uit de wijk geklaagd had over het luide gebalk van de ezel. Maar de ezel heeft het balken niet gelaten...

Hieronder een reeks beelden van de kinderboerderij 't Paradijs en het werk in de schooltuin.