Norma-nieuws 13 november 2023

- Erik Meganck* is dinsdagnamiddag 14 november om 15 uur te gast in de abdij van Dendermonde, Vlasmarkt 23 voor een gastlezing met als thema ’Kerk en wereld: geen tegenstelling, wel een verschil. De toegang is gratis.

*Erik Meganck is de broer van Dieter (O1985), Geert (H1984) en Sieglinde en de oudste zoon van de oud-leraars van de Bisschoppelijke Normaalschool Jacques Meganck en Elisabeth Vermeulen, de neef van oud-leraar E.H. Marc Meganck en de kleinzoon van Victor Meganck, oud-secretaris van de BNS. Erik was leerling van de Lagere Oefenschool en volgde daarna in de humaniora Latijn-Grieks.

In 2021 schreef Erik Meganck het boek  'Religieus atheïsme. (Post) moderne filosofen over God en godsdienst'.

-0-

- In november en december 2023 loopt de tentoonstelling ‘4 eeuwen prentkunst – De wereld verbeeld op papier.’ De tentoonstelling bestaat volledig uit de prentencollectie, ook met etsen en gravures, die Marcel De Jonghe* in de loop der jaren heeft verzameld. Deze tentoonstelling van een heterogene verzameling prenten wil de bezoeker tonen hoe iedereen zonder zware investeringen in enkele decennia zijn persoonlijk prentenkabinet kan uitbouwen.

De tentoonstelling in het museum, Kruibekestraat 2 te Kruibeke is toegankelijk op de zondagen 12 – 19 en 26 november, 3 – 10  en 17 december telkens van 14.00 tot 18.00 uur.

*Marcel De Jonghe werd als onderwijzer gediplomeerd aan de Bisschoppelijke Normaalschool in 1960 en als regent moedertaal – geschiedenis in 1962.

-0-

- Luc Mertens* is pastoor in Maldegem. Daar pastoor Willy Haers in Lievegem met pensioen gaat werd Luc Mertens vanaf 1 november 2023 aangesteld om ook in Lievegem de kerkdiensten te leiden. Maar zijn aanstelling stuitte op zoveel verzet dat hij ontslag nam nog voor hij zijn eerste kerkdienst ging leiden.

Op een vergadering in de kerk van Waarschoot, waar over de toekomstige werking, een herschikking van de misvieringen en de opvolging van Willy Haers gepraat zou worden, liep het mis. Mertens, die “de naburige parochie alleen maar uit de nood zou helpen”, zat ook op die vergadering in de kerk, nam diep gekwetst het woord en stapte op. De dag nadien bood hij zijn ontslag aan bij het bisdom, dat inmiddels is aanvaard.

Voorlopig is er nog geen oplossing voor de opvolging.

*Luc Mertens behaalde zijn onderwijzersdiploma aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1990.

-0-

- Op zondag 26 november 2023 om 15.00 uur speelt Jo Van Eetvelde* in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Daknam op het orgel de Adventsvigilie ‘Kom tot ons de wereld wacht.’

De toegang is gratis in een verwarmde kerk.

Jo Van Eetvelde behaalde het diploma van koster-organist aan de Bisschoppelijke Normaalschool in 1953.

Lees meer over Jo Van Eetvelde op de site ‘Norma-Klasgenoten’ bij het menu-item ‘Bekende oud-leerlingen’.

-0-