'Verdwaalkaart': dichtbundel van Staf De Wilde

verdwaalkaart
Bij uitgeverij 'Het Punt' verscheen de nieuwe dichtbundel van Staf De Wilde: 'Verdwaalkaart'.

Staf de Wilde is een begeesterd dichter, een poëet pur sang. De gedichten die hij schrijft zijn zinvol en begrijpelijk voor de lezer. Dankzij juist gekozen woorden weet Staf allerhande gebeurtenissen en emoties op een perfecte wijze uit te drukken. Kenners van een taal weten hoe ze de veerkracht en de rijkdom van die taal kunnen gebruiken. Taal is immers zoveel meer dan een opeenstapeling van woorden.
Staf bewijst met deze prachtige bundel eens te meer een meester-kenner te zijn van onze taal. Ook dit boek is er een dat heel vaak ter hand zal worden genomen door de liefhebbers van de schoonheid van onze taal.
De gedichten vragen om een overpeinzing nadien, ze zetten de lezers aan het denken. Ze doen waarvoor ze zijn bestemd, zijn zoveel meer dan “eendagswoorden”.

Het boek kost € 23.