Overlijden Marcel Watté

m watte
Op 19 juli 2021 overleed zachtjes in huiselijke kring te Sinaai na een moedige strijd tegen zijn ziekte Marcel Watté. Hij werd geboren te Eksaarde op 27 december 1944. Hij werd als onderwijzer gediplomeerd aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1966. Tijdens het schooljaar 1969-70 was hij klastitularis van de vierde graad in de Sint-Franciscus Lagere Oefenschool te Sint-Niklaas. Later was hij onderwijzer aan het Sint-Jozef Klein Seminarie (College) te Sint-Niklaas. Hij was een zeer actief lid (bariton) van het mannenkoor Gaudeamus Sinaai en van de toneelkring Baudeloo-Sinaai. In 2017 speelde hij nog mee in het openlucht massaspel 'Sinay 1798' als bakker Geubels.

Marcel wordt in intieme kring begraven.

 

Omarmd en in de warmte van ons gezin
hebben wij te ruste gelegd

Marcel Watté

27.12.1944 – 19.07.2021

echtgenoot van Nelly Thuysbaert

hij had een groot hart voor
zijn leerlingen

Chiro Alleman
mannenkoor Gaudeamus
toneelkring Baudeloo
contactkoor Ter Engelen
de St. Catharinascholen

De uitvaart vindt plaats in intieme kring.
Wij hopen jullie later te kunnen uitnodigen voor de herdenkingsviering.

Dankjewel aan zijn huisarts Dr De Rop,
Dr Schelfaut, Dr Vandecasteele van het UZ Gent,
de verpleegsters van het Wit-Gele Kruis,
Bert Van Osselaer van het Netwerk Palliatieve Zorg,
zijn trouwe apotheker Frederik Magerman
en zijn toegewijde kinesiste Ella Vercruyssen.