Overlijden Raoul Corrijn

raoulcorrijn
Op 23 november 2020 overleed in AZ Nikolaas Raoul Corrijn. Hij werd geboren te Sint-Niklaas op 23 januari 1935. Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool in 1953. Hij is oud-onderwijzer en oud-directeur van de lagere afdeling van het Sint-Jozef Klein Seminarie (College) te Sint-Niklaas. Hij is de vader van Ives Corrijn (Humaniora MW6A 1985).

De uitvaartdienst heeft plaats in familiekring.

Online condoleren kan via www.condoleances.be/raoulcorrijn.

rouwbriefcorrijn 2