Overlijden André Van Landeghem

Van LandeghemAndre1
Op 3 november 2020 overleed te Sint-Niklaas oud-inspecteur André Van Landeghem. Hij werd geboren te Sint-Niklaas op 6 juli 1927. Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool in 1946. Hij werd onmiddellijk onderwijzer aan het Sint-Jozefinstituut in de Ankerstraat te Sint-Niklaas. Bij de fusie in 1950 verhuisde hij naar het College te Sint-Niklaas. Hij behaalde het diploma van licentiaat pedagogische wetenschappen. In 1959 werd hij kantonnaal inspecteur tot aan zijn pensionering in 1987. Hij werd toen gevraagd om diocesaan inspecteur te worden, wat hij aanvaardde en bleef tot in 1997.

Hij is stichtend voorzitter van de Wase Zwemkring.

De uitvaartplechtigheid heeft plaats in intieme kring.

rouwbriefvanlandeghem 2

rouwbriefvanlandeghem 3

rouwbriefvanlandeghem 4