Overlijden Staf De Cock

Op 15 oktober 2020 overleed in het UZA te Edegem Staf De Cock. Hij werd geboren te Lokeren op 9 februari 1953. Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1974. Hij is oud-onderwijzer en oud-directeur van de Vrije Lagere School De Krinkel in Zwijndrecht. Hij ging met pensioen in 2009.

De afscheidsplechtigheid in beperkte kring heeft plaats op donderdag 22 oktober 2020 in de parochiekerk Heilig Kruis te Zwijndrecht.

rouwbrief Staf De Cock