Overlijden Guido Van de Velde

gvandevelde
Op 8 juni overleed in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde Guido Van de Velde. Hij werd geboren in Dendermonde op 30 november 1955. Hij behaalde aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas het diploma van onderwijzer in 1975. Hij was jarenlang onderwijzer in het vijfde leerjaar aan de Visitatieschool in Baasrode. Hij ging met pensioen op 01.01.2010. Hij was lange tijd bibliothecaris van de parochiale bibliotheek in Buggenhout. Hij is erevoorzitter van de Heemkring Ter Palen in Buggenhout waarvan hij sinds november 1982 bestuurslid was en voorzitter vanaf 1994. In 2017 besliste hij het voorzitterschap door te geven. Hij was een zeer gedreven heemkundige.

De afscheidsplechtigheid had plaats in beperkte kring op zaterdag 13 juni 2020.

Condoleren kan via www.rouwcentrumvandamme.be

rouwbriefVan De Velde Guido