Posthuum 2 boeken van Jacques Meganck

Jacques Meganck werd licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen aan de Sint-Ignatius Handelshogeschool te Antwerpen in 1954. Hij was leraar aan de Bisschoppelijke Normaalschool van 1958 tot 1993. Een generatie jongeren hebben hun economische inzichten aan hem te danken. Hij schreef meerdere leerboeken over economie die in het Hoger Onderwijs worden gebruikt. Zelfs zijn licentiaatsthesis 'De Multiplicator' (Studiecentrum Sint-Ignatius) werd gebruikt in het onderwijs. Hij schreef veel artikelen in economische tijdschriften en recensies over heel wat boeken. Schrijven moest hij steeds doen. Na zijn pensionering in 1993 bleef hij werken aan economisch wetenschappelijke boeken, zelfs tot kort vóór zijn overlijden in 2018. Zijn laatste boek was aan een laatste herlezing toe...

De familie van Jacques heeft nu de laatste twee werken in eigen beheer in boekvorm uitgebracht: 'Friedrich List - Het economisch nationaalliberalisme', opgedragen aan Elisabeth, zijn echtgenote, en 'Van Epikouros tot Keynes - Historiek van het economisch denken', opgedragen aan Christiaan en Wolf, zijn achterkleinzonen.

Geïnteresseerden kunnen via ’Norma-Klasgenoten’ contact nemen met de familie.

List1

List2

 Epikouros1

Epikouros2