Overlijden Raymonda Smet

Op 25 november 2019 overleed thuis in Sint-Niklaas, omringd door haar gezin, Raymonda Smet, geboren te Sinaai op 4 september 1925. Ze is het moeke van Bernard Foubert, oud-onderwijzer en oud-directeur van de Lagere Oefenschool van de Normaalschool, van Hugo (+), Leo en Peter, allen oud-leerlingen van de Normaalschool en van Marleen, Miet, Annemie en Lut Foubert.

De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag, 30 november 2019 om 10.00 uur in de Sint-Jozef parochiekerk Tereken te Sint-Niklaas.

rouwbrief Raymonda Smet 1a