Overlijden Julien Buyle

Buyle Julien
Op 4 oktober 2019 overleed thuis rustig oud-onderwijzer Julien Buyle. Hij werd geboren te Sint-Niklaas op 25 oktober 1945. Hij behaalde zijn onderwijzersdiploma aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1965.

Hij was onderwijzer in het buitengewoon onderwijs en later directeur van de Sint-Jozefschool voor kinderen met een matige mentale beperking in de Canadalaan op Luchtbal Antwerpen.

Hij ging met pensioen in 2000.

De uitvaartplechtigheid had plaats op 12 oktober 2019.

rouwbriefBuyle Julien