Overlijden Valère Van Walle

vvwalle05
Op 17 september 2019 overleed te Beveren oud-onderwijzer Valère Van Walle. Hij werd geboren te Meerdonk op 24 mei 1940. Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1960. Hij is gewezen onderwijzer van de basisschool De Droomwolk te Kieldrecht. Als oprichter en koorleider van het Knapenkoor 'De Poldervinken' te Kieldrecht, koorleider van het parochiaal zangkoor Vrasene, spelend lid van harmonie Sint-Cecilia en dirigent van 1970 tot 2005 van het Sint-Gregoriuskoor Kieldrecht en ook nog koorleider van het Sint-Ceciliakoor Koewacht (NL) vulde de muziek een belangrijk deel van zijn leven.

De uitvaartplechtigheid heeft plaats op dinsdag 24 september te 10.00 uur in de parochiekerk Sint-Michiel, Marktplein te Kieldrecht.

rouwbriefvanwallevvwalle06vvwalle07