Overlijden Wim Cornelis

Wim Cornelis 2
Op 24 augustus 2019 overleed in het Woonzorgcentrum Sint-Vincentius te Deinze oud-onderwijzer Wim Cornelis. Hij werd geboren te Ursel op 16 juni 1940. Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1959. Hij is gewezen leerkracht van het Sint-Hendrikscollege te Deinze en gewezen secretaris van het COV (Christelijk Onderwijzersverbond).

De uitvaartliturgie heeft plaats in de dekenale Onze-Lieve-Vrouwekerk, Markt te Deinze op zaterdag 31 augustus 2019 om 11.00 uur.

rouwbriefwimcornelisWim Cornelis 3