Overlijden Miet Verspeelt

mietverspeelt
Op 19 augustus 2019 overleed in de palliatieve eenheid van AZ Nikolaas te Beveren Miet Verspeelt, gewezen lerares wiskunde aan de Normaalschool O.L.V. Presentatie te Sint-Niklaas. Ze werd geboren te Olsene op 12 september 1923.

Alhoewel ze geen lerares is geweest in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas zullen ook heel wat onderwijzers haar kennen, o.a. als lesgever bij de bijscholingscursussen voor ‘moderne wiskunde’.

Miet Verspeelt was een krasse dame die heel wat activiteit aan de dag heeft gelegd voor de opleiding van onderwijsmensen, de school, VKSJ, Missie en Ontwikkeling,... Haar blijvende interesse en aandacht voor mensen met moeilijkheden was bewonderenswaardig.

De plechtige uitvaartliturgie zal plaats vinden in de Pastoor Van Ars Wijkkerk, Watermolenstraat te Belsele op zaterdag 24 augustus 2019 om 11.30 uur.

Vorig jaar werd Miet Verspeelt voor haar 95e verjaardag nog eens in de bloemetjes gezet door vrienden en (ex)collega's. (Dit gebeurde om de vijf jaar.)

miet verspeelt95Miet Verspeelt op haar 95e verjaardagrouwbriefmietverspeelt