Twee gouden jubilarissen: E.H. André Van Duyse en E.H. kan. Flor Brondeel

Op vrijdag 17 mei 2019 ontving bisschop Luc Van Looy de priesters gouden jubilarissen van het wijdingsjaar 1969, onder hen twee oud-leraars van de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas.

E.H. André Van Duyse werd studiemeester-opvoeder en godsdienstleraar in de Normaalschool van 1 september 1969 en vanaf 1 september 1973 huismeester-opvoeder en godsdienstleraar tot 1979. Op 1 september 1979 werd hij godsdienstleraar aan het Sint-Michielscollege te Buggenhout.

Op 27 oktober 1995 werd hij benoemd als pastoor van de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart-Brielparochie (verspreid over de gemeenten Baasrode en Buggenhout) en daar is hij nog steeds pastoor.

E.H. kan. Flor Brondeel werd op 1 november 1973 leraar godsdienst in de Normaalschool tot 1980. Hij werd in 1980 benoemd tot leraar catechese aan de Normaalschool Sancta Maria te Ronse. Daarna werd hij pastoor in Zulzeke (1982), pastoor-deken te Ronse (1986), pastoor van Sint-Michiels in Gent (2003), pastoor-deken van Gent (2015) en thans pastoor van de Sint-Niklaasparochie in Gent.

In 2014 werd hij titulair kanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent.

2019jubilaris.priesters

1 E.H. André Van Duyse, 2 E.H. Roeland Vansteenkiste, 3 E.H. Jean-Paul Dreelinck, 4 Mark Soens, 5 E.H. kan. Flor Brondeel, 6 mgr. Luc Van Looy, 7 Adelin Cathoir, 8 Marcel Verhelst, 9 Bernard Lenaerts, 10 Paul Verschelden