Stan Van Loon: 73 jaar en weer voor de klas!

stan73erwin26

Stan Van Loon, onderwijzer van diplomajaar 1965, is al 15 jaar met pensioen, maar staat nu toch weer voor de klas in de Basisschool Potlodenschool in Essen.

Stan heeft 40 jaar op deze school gewerkt: 15 jaar als leerkracht en 25 jaar als directeur. Enkele leerkrachten van de Potlodenschool kunnen nu voor onbepaalde tijd niet voor de klas staan. Vlak na de paasvakantie was het voor de huidige directeur opnieuw puzzelen om een leerkracht voor elk leerjaar te vinden.

En Stan vertelt in 'Het Nieuwsblad' van 4 mei 2019 het volgende:

"Het is er een ramp om vervangingen te vinden. Ik kan mijn collega's toch moeilijk in de steek laten?". En zo sprong Stan dit schooljaar al zo'n tien volle dagen in, telkens voor korte opdrachten.

"Lange vervangingen zie ik niet zitten. Fysiek gaat het wel, maar mentaal is het vermoeiend. Je begint telkens van nul, kent de kinderen niet. De relatie tussen leerlingen en leerkrachten is ook veranderd in vergelijking met toen ik voor de klas stond. Ze zijn veel spontaner, zeggen wat ze denken. Dat is prachtig, maar ik vraag ook van mijn leerlingen dat ze hun hand opsteken wanneer ze het woord willen en dat ze een fatsoenlijke houding aannemen op hun stoel."

Stan doet het met de glimlach. "Maar eigenlijk is het niet normaal dat gepensioneerden de problemen moeten oplossen. Ik heb nog les gegeven aan sommige ouders van de kinderen die nu bij mij in de klas zitten."

erwin33

 

 

Stan Van Loon tijdens het geleid bezoek aan de Bisschoppelijke Normaalschool (Opvangcentrum) op 21 april 2018 naast zijn naamgenoot Stan Van Loon (H1972).