Overlijden Jozef Rombaut

jozef.rombautO1948
Op 25 maart 2019 overleed te Melsele oud-onderwijzer Jozef Rombaut. Hij werd geboren te Melsele op 13 mei 1928. Hij behaalde het onderwijzersdiploma aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1948. Zijn hele loopbaan was hij onderwijzer aan de gemeentelijke basisschool te Melsele.

De uitvaartdienst had plaats op woensdag 3 april 2019 om 11.15 u in de parochiekerk van O.L.Vrouw, Kerkplein te Melsele.

In memoriam

Jos was vele jaren een vertrouwd gezicht in Melsele. Hij was onderwijzer in de jaren 50, 60 en 70 van vorige eeuw. Ik zat bij hem in het eerste leerjaar. Een goede onderwijzer. Hij heeft me leren lezen, rekenen en schrijven en bracht me veel wijsheid bij. Niet alleen mij, maar  honderden jongens uit Melsele, want de gemeenteschool was toen nog een jongensschool. Later werd hij  bibliothecaris in de parochieboekerij van Melsele: ‘In een hoekske met een boekske’. Hij gaf de kinderen raad bij het kiezen en lezen van boeken. De leesboeken vielen toen onder het alles keurend oog van de parochie en de boeken kregen een romeins cijfer naargelang de moeilijkheidsgraad en hun zedelijk niveau. Als kind mocht je boeken kiezen met het cijfer VI of een V. Nam je toch stiekem een leesboek met cijfer IV of III dan werd die aan de balie door Jos netjes opzij gelegd. Alles op zijn tijd moet hij gedacht hebben. Met zorg schikte hij honderden nieuwe en uitgeleende boeken terug in het rek. Als bibliothecaris bracht Jos op die manier een hele wereld het toen nog rustige Melsele binnen. Hij schreef voor de krant en de meest bekende ervan was Het Vrije Waasland; een alom gekend weekblad in het Waasland. Al die zelf geschreven artikels over het bedrijvig Melsele hield Jos nauwkeurig bij. Toen 'Bombardon', de Melseelse dorpskrant, in 1983 verscheen, schreef Jos onder de rubriek ‘De Pre-historie’ de hele geschiedenis van Melsele bijeen aan de hand van zijn zorgvuldig bewaarde krantenknipsels. Hij begon met het overzicht van het jaar 1946 tot en met het jaar 1976. Tot bij de fusie van ons dorp met Beveren maakte Jos de jaarlijkse balans op van het politieke, het socio-culturele en sportieve leven van Melsele. Een enorme schat aan Melseelse weetjes die bewaard zijn gebleven in de Melseelse dorpskrant. Wij zijn Jos daar heel dankbaar voor. Jos heeft veel voor Melsele betekend. Wie schrijft die blijft; met zijn schrijven blijft Jos een beetje onder ons. Hij deelde zijn wijsheid, kennis en kunde met jong en oud. Dat verdient groot respect en  applaus.

 Sidon De Coninck, onderwijzer diplomajaar 1966 en oud-leerling van Jozef Rombaut