Overlijden Raf Van Mieghem

rafvanmieghem2
Op 10 februari 2019 overleed onverwachts thuis te Sinaai oud-onderwijzer Raf Van Mieghem. Hij werd geboren te Sinaai op 16 september 1953 te Sinaai. Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1973. Hij was een twintigtal jaren onderwijzer in het zesde leerjaar van de Jongensschool te Sinaai. Daarna werd hij zaakvoerder van het keukenbedrijf DEMO.

De plechtige uitvaartliturgie zal plaats vinden in de parochiekerk van Sint-Catharina te Sinaai op zaterdag 16 februari 2019 om 10.00 uur.

 

 Met grote droefheid nemen wij afscheid van

de heer

Raf Van Mieghem

zoon van wijlen Robert en Jeanne Van Mieghem – Strobbe

Geboren te Sinaai op 16 september 1953
en er onverwachts thuis overleden op 10 februari 2019.

zaakvoerder van Demo Keukens

De plechtige uitvaartliturgie rond de asurne, waarin wij afscheid nemen van Raf,
zal plaatsvinden in de parochiekerk van Sint-Catharina te Sinaai
op zaterdag 16 februari 2019 om 10.00 uur.
Samenkomst met begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

De asurne zal begraven worden op de begraafplaats te Sinaai.

U kan Raf een laatste groet brengen in het funerarium, Edgar Tinelstraat 37 te Sinaai,
donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.

Een namis zal opgedragen worden in voornoemde parochiekerk op zondag 17 maart 2019 om 10.30 uur.