Overlijden Julien Walgraeve

JWalgraeve1
Op 6 april 2018 overleed in het woonzorgcentrum Sint-Vincentius te Deinze oud-onderwijzer Julien Walgraeve. Hij werd geboren te Deurle op 10 april 1924. Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1943. Hij was oud-onderwijzer van het Sint-Hendrikscollege te Deinze. Hij is de vader van Tom Walgraeve, onderwijzer diplomajaar 1987.

De uitvaartliturgie had plaats in de dekenale Onze-Lieve-Vrouwekerk te Deinze op 12 april 2018.

rouwbriefJWalgraeverouwprentWalgraeve31958 59Schooljaar 1958-59: meester Walgraeve met de directeur en zijn leerlingen vijfde leerjaar 1949 50walgraeveSchooljaar 1949-50: meester Walgraeve met zijn leerlingen van eerste en tweede leerjaar