Overlijden Theo Foubert

theo.foubert
Op 15 januari 2018 overleed thuis in familiekring te Sint-Niklaas Theo Foubert, de vader van Bernard, oud-leerkracht en oud-directeur van de Sint-Franciscus Lagere Oefenschool, Hugo (overleden), Leo en Peter, allen oud-leerlingen van de lagere oefenschool en van de Humaniora in de Bisschoppelijke Normaalschool, en van Marleen, Miet, Annemie en Lut.

De uitvaartliturgie had plaats op zaterdag 27 januari 2018 om 11.15 u in de Sint-Jozef parochiekerk, Tereken te Sint-Niklaas.

rouwbriefTheo Foubert 1theo.foubert2