800 000 hits

Op 2 mei 2017 te 15.00 uur stond de teller op de site over de Bisschoppelijke Normaalschool Sint-Niklaas op 800 000 bekeken hits. In enkele jaren (sinds 2014) hebben we veel belangstelling kunnen wekken voor het rijke verleden van deze school. Maar de school leeft nu verder in haar oud-leraars en oud-studenten. Met de rubrieken 'School nu', 'Hoe is het met...?', 'Hobby's & Talenten', 'Reünies', 'Nieuws',... combineren we het heden met het verleden en blijft de site steeds nieuw en actueel.

We blijven rekenen op de belangstelling, de waardering en de steun van velen die ons werk genegen zijn.