Het leven van Ghislain Van Royen: een lucide 100-jarige

Toen de vader van Ghislain in WO I door de Duitsers gekwetst werd en gelukkig ook door hen in een lazaret werd opgenomen te Brussel, is zijn moeder op bezoek geweest en samen hebben ze hem aldaar verwekt: hij noemde zichzelf al spottend “ik ben eigenlijk een “ket”.

Hij werd echter geboren in 1916 te Berendrecht en groeide op in Zandvliet op verschillende plekken. Thuis hadden ze het niet breed en Ghislain kon studeren dankzij de invaliditeitsvergoeding van zijn vader. Hij studeerde af als onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint -Niklaas.

Pas afgestudeerd in 1938 werd hij in 1939 al gemobiliseerd voor WO II en werd pas in 1940 terug opgeroepen om in het onderwijs te stappen te Ekeren-Donk.

Hij leerde Maria Costermans, zijn toekomstige echtgenote, reeds vroeger kennen in “het pensionnaat” te Zandvliet. Ze huwden in 1942 en kregen hun eerste kind Gerda in 1944, die in april 1955 stierf aan leukemie. Tijdens deze droeve dagen was Maria ook nog in verwachting van Rita, hun vierde kind, dat in juni 1955 werd geboren. Clement was hun tweede kind, geboren in 1946 en Monique, geboren in 1952 en na zes weken gestorven in 1952. Verschillende misvallen waren ook hun lot en vanaf 1943 woonden ook nog de ouders van Maria in bij hen in Ekeren-Donk. Elk huisje heeft zijn kruisje… maar bij sommige mensen is dat wel groter dan bij anderen!  

Ghislain heeft vele jaren als onderwijzer van dubbele klassen (graadklassen genoemd) gewerkt, met soms wel 35 kinderen en nooit werd er geklaagd! Pas in 1970 werd hij er directeur en ging in 1975 met pensioen. ’t Is “nen dure vogel”, want hij is nu al langer met pensioen dan dat hij ooit heeft gewerkt! 

Ghislain was actief in het hele verenigingsleven van “de Donk” : bibliothecaris,  60 jaar zanger in het zangkoor Sint-Cecilia en het aansluitende Biljartbolleke, lid van de KWB en reisleider, voorzitter van de Ouderenraad van de School, enz.! 

Tot 1997 leefden ze samen in hun huis op de Kapelsesteenweg in “de Donk” en dan verhuisden ze naar Brasschaat op een appartement boven de Delhaize. Samen hoopten ze hier oud te kunnen worden, maar het lot besliste er anders over: moeder werd totaal dement en na 3 jaar van intensieve zorg voor Maria kon het niet langer: ze verloor alle controle en diende opgenomen te worden in het RVT Plantijn te Kapellen. Ghislain ging mee, hoewel hij echter veel te goed was om reeds in een RVT te worden opgenomen. Gedurende zes jaar heeft hij Maria bijgestaan, verzorgd waar hij nog kon tot ze totaal uitgeleefd was en in 2006 het leven liet. Alle respect hiervoor! 

Ghislain kon toen bij een van zijn kinderen komen inwonen, maar dit weigerde hij: hij wilde niet tot last worden van een van zijn kinderen en voelde zich goed in het RVT Plantijn te Kapellen. Daar verblijft hij nu al sinds 16 jaar en vult zijn dagen met afwisselende bezigheden: de moeilijkste doorlopers en kruiswoordraadsels oplossen, dagelijks zijn e-mails raadplegen en beantwoorden, Limericks en cursiefjes schrijven over allerhande thema’s. 

Jarenlang zorgde hij voor teksten en spelletjes in het maandblad van het RVT en dit tot Armonea dit RVT overnam en het maandblad nationaal werd. 

Hij is nog steeds zeer lucide van geest, krijgt nog veel bezoek van familie, kennissen en oud-studenten, waarvan sommigen bijna 80 jaar worden! 

Hij is omringd door Clement en Liliane, Rita en Rob en de kleinkinderen die steeds klaar staan om hem te helpen wanneer nodig. 

Qua gezondheid is alles OK maar door zijn leeftijd wordt hij rap moe en moet alles rustig aan doen zonder te overdrijven: dit zegt zijn dokter, Lieven Gonissen, die hem al jaren opvolgt en met zijn dagelijks glas wijn en zijn “Palmke” in de namiddag hoopt hij het nog enkele jaren te kunnen rekken. 

Er zijn in zijn leven ook twee gehuwde kleinkinderen en twee achterkleinkinderen die hem ook veel vreugde bezorgen. 

Ook zijn immer aanwezig optimisme, zijn vrolijke kijk op de dingen en zijn gevoel voor humor houden hem gezond van geest en lichaam. 

Iedereen hoopt dat hij nog lang onder ons mag zijn en in het RVT, waar hij al 16 jaar, goed verzorgd, verblijft, werd hij gevierd op 29 december 2016, pal op zijn verjaardag, waarvoor dank aan de Directie en de Notabelen van de Gemeente Kapellen. 

Op 7 januari 2017 was er een groot familiefeest gepland in “Den Haasdam” te Hoogboom, Kapellen en in april 2017 komt zijn derde achterkleinkind ter wereld: weer iets om op vooruit te zien en voor(t) te leven! 

Proficiat Ghislain, goed bezig en doe zo voort! 

(C.V.R.)

Op 19 augustus 2018 overleed Ghislain in het Rust- en Verzorgingstehuis Plantijn te Kapellen.

Oud-onderwijzer en directeur wordt 100

Ghislain Van Royen vierde zaterdag 7 januari in familiekring zijn honderdste verjaardag. Van Royen was onderwijzer en later directeur in de toenmalige gemeentelijke jongensschool van Ekeren-Donk, nu 'De Kleurenboom'. De eeuweling verblijft sinds 2000 in Plantijn in Kapellen.

Oud-directeur Ghislain Van Royen is een meesterverteller en schrijver. Van Royen schreef zijn eerste boekje in 1938. Hij was toen 22 jaar. Samen met Jaak Van Der Goten schetste de auteur in Zandvliet aan de Schelde niet alleen de geschiedenis van, maar vooral de merkwaardigheden in het havendorp. "Ik ben een polderszoon" vertelt Ghislain. "Geboren in Berendrecht, maar wel in Brussel verwekt", zegt hij al lachend.

Normaalschool

Van kindsbeen af wou Ghislain onderwijzer worden. Hij trok naar de Bisschoppelijke Normaalschool in Sint-Niklaas, waar hij in 1936 afstudeerde. In dat jaar startte hij zijn onderwijzersloopbaan in de gemeentescholen van Berendrecht en Maria-Ekeren. Na zijn legerdienst van zeventien maanden werd Van Royen in september 1938 aangesteld in Ekeren-Donk. Hij werd er later directeur van 1970 tot 1975.

Heel zijn loopbaan in de Donk hield Ghislain de namen en de adressen bij van zijn leerlingen. Het moeten er zowat duizend geweest zijn. Het leerlingenregister overhandigde de oud-directeur in 2014 aan 'The Boys van Ekeren-Donk'. Zijn archieveerden het oeuvre van hun meester directeur, zodat het voor altijd bewaard kan blijven. 

Van 1973 tot 1999 was Ghislain Van Royen lid van het seniorenkoor in Ekeren en Brasschaat-Donk. In 2013, bij de verjaardag van het koor, werd het boek 'De meester vertelt' van Van Royen uitgegeven. Bij zijn afscheid in 1975 bundelde de auteur de 75-jarige geschiedenis van de jongensschool en schonk de bundel aan de directie.

"Mijn hele leven zit vervat in een farde vol anekdoten, losjes met de pen geschreven", vertelt Ghislain Van Royen. Hij huwde in 1942 met Maria Costermans. Zijn echtgenote overleed in 2006.

100GVAvan royen

(mawo in Gazet van Antwerpen - 7 januari 2017.)