Jef Steenssens

jozef steenssens

Jozef Steenssens werd geboren te Kruibeke op 08.04.1946 en is nu woonachtig in Haasdonk.

Hij studeerde af in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas als regent Frans-Geschiedenis-Engels in 1967.

Hij was leerkracht ASO in het College (SJKS) te Sint-Niklaas van 1969 tot 2002. Hij is nu nog secretaris van het schoolbestuur van het College (vzw DSSN) en tevens administrator-secretaris van de oud-leerlingenbond van het College. Hij is nauw betrokken bij het parochiaal leven in Haasdonk-Beveren-Melsele en in de redactie van het plaatselijke Parochieblad.