Jan Weyers

jan.weyers
Jan Weyers werd geboren te Sint-Niklaas op 6 januari 1935. Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool in 1953. Na enkele tijdelijke opdrachten in verschillende scholen werd hij in 1955 gedurende 30 jaar onderwijzer aan de Broederschool te Beveren. HIj ging er met pensioen in 1985 op vijftigjarige leeftijd. Maar...

Tijdens zijn onderwijzersloopbaan slaagde hij in 1978, op 43-jarige leeftijd,  in de examens bij de Examencommissie (toen Middenjury genaamd) secundair onderwijs. Hij wou dan graag verder geschiedenis studeren als werkstudent aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) (toen de enige universiteit die een goede begeleiding voor werkstudenten voorzag), maar die richting bestond er toen nog niet. In het studieprogramma 'Rechten' vond hij heel wat geschiedkundige vakken terug die hem aanspraken en daarom begon hij in 1978 aan de studies 'Rechten' die hij in 1984 succesvol afwerkte. Daarna volgde hij nog 1 jaar politieke wetenschappen.

Vanaf 1985 had hij een advokatenkantoor in Beveren en werkte hij gedurende 36 jaar aan de Balie te Dendermonde. Hij behandelde vooral familie- en correctionele zaken. Op 31 december 2021, op 86-jarige leeftijd, ging hij als advokaat met pensioen.

Jan Weyers was van jongs af lid van de Volksunie. Hij was meer dan 10 jaar arrondissementsvoorzitter Volksunie en bij de stichting van de N-VA werd hij lid van de partijraad. Hij was ongeveer 2 jaar arrondissementsvoorzitter N-VA.

In maart 2022 gaf hij als ondervoorzitter van de Beverse afdeling N-VA de fakkel door aan een jonge kracht.

Voor Jan is het wennen aan zijn status van gepensioneerde. Hij maakt nu nog graag reizen.

jan weyers2022c
Bij deze levensbeschrijving plaatst Jan volgende bemerking.

"In een uitzending op de Nederlandse TV verklaarde een oud-onderwijzer: “De kweekschool was vroeger de 'Universiteit' van de minderbegoede.” Dat was de Normaalschool ook. Vele onderwijzers uit die tijd waren 'universitairen'.