Philippe Haeyaert

haeyaert01
Philippe werd geboren te Wevelgem op 22 augustus 1959. Samen met Franky Vandelanotte en Carl Verhulst was hij bij de eerste groep studenten die vanuit Wevelgem naar de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas trokken om de menswetenschappen te volgen, toen nog onder noemer Type II - vrij onderwijs... omwille van het feit dat Torhout al was ingestapt in de nieuwe formule van het V.S.O. Zij beëindigden hun humaniorastudies na het schooljaar 1977-78. Philippe studeerde verder en behaalde het diploma licentiaat en geaggregeerde GSHO/HOBU in de moderne geschiedenis aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Na een iterim als leraar geschiedenis, was hij achtereenvolgens actief als documentalist, vertegenwoordiger en als tijdelijke medewerker (Vlaamse Huisvestingsmaatschappij). Sinds 1996 is hij als federaal ambtenaar verbonden aan het hoofdbestuur van de algemene administratie der douane en accijnzen te Brussel.

In zijn vrije tijd is hij geëngageerd in heel wat verenigingen en is hij o.a. voorzitter van 'Heemkunde West-Vlaanderen' alsook bestuurder van het Vlaams Vredesinstituut. Hij publiceerde diverse artikelen en publicaties op heemkundig en/of historisch vlak. Hij is mede-auteur van 'Geschiedenis van de Vlaamse ontvoogding' in 1993.

Sinds 01.09.1989 is hij gehuwd met Lutgarde en is hij ondertussen vader geworden van twee zonen, Lode en Hendrik.

Hij woont in Wevelgem.