Gaston Hoefman: 58 jaar koster

Gaston Hoefman werd geboren te Vurste op 24 juli 1929. Hij was pas tien jaar toen hij privélessen volgde bij de koster van Gavere. In 1943 ging hij op internaat naar de kostersschool in de Bisschoppelijke Normaalschool. De kandidaat-kosters hadden er een aantal lessen samen met de kandidaat-onderwijzers van de normaalschool en daarnaast kregen zij onder meer lessen orgel, piano en Gregoriaans. In 1946 behaalde Gaston zijn kostersdiploma. Onmiddellijk na zijn studies keerde hij terug naar Vurste waar hij door toenmalig pastoor Vossaert aangenomen werd als koster. Nauwelijks zeventien was hij toen hij voor het eerst achter het kerkorgel van Vurste plaatsnam. Hij heeft er gediend onder tien pastoors, een unicum in Vlaanderen.

Hoefman combineerde zijn kosterschap altijd met zijn werk in drukkerij De Burck in Gavere. Hij deed jarenlang de vroegmis, waarna hij om acht uur naar zijn werk vertrok. Dat heeft hij altijd goed kunnen combineren.

In 1954 richtte hij In Vurste ook een gemengd zangkoor op.

Op 3 oktober 2004 zette Hoefman, 75 jaar, een orgelpunt achter zijn kostersloopbaan. Meer dan 58 jaar zat hij achter het kerkorgel in de Sint-Martinuskerk in de kleine Gaverse deelgemeente Vurste.

,,Dat laatste akkoord, toen ik voor het laatst mijn handen van het klavier optilde, dat deed mij toch wat. Maar ik moest stoppen. Ik kon op het kerkorgel niet meer wat ik vroeger deed. En ik zou niet willen dat ze beneden in de kerk zouden zeggen: wat voor een sukkelaar zit daar te spelen.'' zo sprak Gaston.