Diplomajaar 1902

Gediplomeerden

  Naam en voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Woonplaats Overleden Plaats
  Coessens Georges 26.05.1883  Wieze  Wieze     
  Cosyns Joseph 19.02.1881  Nederbrakel  Nederbrakel     
  De Cooman Hector 14.11.1883  Godveerdegem  Godveerdegem     
  De Daele François 29.01.1883  Sint-Niklaas  Sint-Niklaas     
  De Fleurquin Alphonse 02.10.1882  Wynkel  Wynkel     
  De Pillecyn Joseph 04.11.1883  Hamme  Hamme     
  De Prest Florimond 22.05.1882  Drongen  Drongen  23.04.1959   
  De Smet Théophile 17.06.1880  Mere  Mere     
  De Witte Eugène 20.12.1883  Sint-Niklaas  Sint-Niklaas     
  Eeckman Aimé 17.10.1883  Waarschoot  Waarschoot     
  Eyerman Cyrille 08.09.1883  Moerbeke  Moerbeke     
  Haverbeke Prosper 10.071883  Bassevelde  Bassevelde     
  Heestermans Ferdinand 13.10.1881  Kalmthout  Kalmthout     
  Heymans Théophile 28.01.1880  Roborst  Roborst     
  Hillaert Emile 04.08.1880  Wachtebeke  Wachtebeke     
  Hulpiau Théodore 14.01.1883  Zele  Zele     
  Pannier Edouard 26.01.1883  Sint-Niklaas  Sint-Niklaas     
 

Ponnet Remy

27.01.1880  Aaigem  Aaigem     
  Schietse Prosper 05.08.1880  Maldegem  Moortsele     
  Smet Géry 20.12.1882  Sint-Pauwels  Sint-Pauwels  16.06.1953  
  Somers François 14.12.1880  Broechem  Antwerpen     
  Troch Auguste 12.12.1883  Gent  Gent  14.08.1959   
  Van den Berghe Théophile 24.06.1881  Etikhove  Etikhove     
  Van den Vreken Léon 07.10.1880  Baasrode  Baasrode     
  Van Der Gucht Honoré 01.02.1880  Sint-Niklaas  Sint-Niklaas     
  Van der Veken François 15.08.1882  Turnhout  Turnhout     
  Van de Sype René 25.02.1881  Sint-Lievens-Houtem  Sint-Lievens-Houtem    
  Van Dijstadt Henri 09.02.1883  Beveren  Beveren  13.03.1945  Sint-Amandsberg
  Van Hyfte Jules 21.02.1882  Sint-Laureins  Sint-Laureins     
  Van Impe René 05.02.1883  Bambrugge  Bambrugge     
  Van Neste Richard 10.03.1880  Elsegem  Elsegem     
  Van Puyvelde Auguste 27.07.1881  Sint-Niklaas  Sint-Niklaas     
  Van Vlem François 28.01.1879  Doel  Doel  16.12.1941  
  Verstraete Edmond 17.09.1882  Middelburg  Middelburg     
  Verstraeten Arthur 05.07.1883  Hingene-Wintam  Hingene   1962  
  Verstraeten Théophile 06.11.1883  Kalken  Kalken     
  Windey Florent 09.06.1883  Moerzeke  Moerzeke  12.04.1947 Buggenhout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weetjes...

- August Troch was voorzitter en later Ere-voorzitter van de Oud-leerlingenbond.

- Florimond Deprest was onderwijzer, schoolhoofd en burgemeester te Drongen. heemkringdrongenHij was mede-oprichter in 1947 van de Heemkundige Kring Dronghine vzw, toen 'De Drongense Folkloristen'. drongen01Hij schreef het boek 'Taferelen uit de geschiedenis van Drongen' (1939). In 1974 werd te Drongen een wandelpad ingehuldigd dat de naam draagt 'Florimond Deprest'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gaugericus (Géry), Lambertus Smet was onderwijzer aan de gemeentelijke lagere school in Sint-Pauwels. Hij ging met pensioen in 1919. Toen was het nog de gewoonte dat men eerst zijn verworven ziektedagen mocht opgebruiken. Dus stopte hij met lesgeven op 17 september 1919,werd nog 8 mùaanden vol betaald want hij had nog 8 maanden recht op ziekteverlof en zo werd zijn wedde pas in mei 1920 omgezet in pensioenuitgering. Gaugeric werd opgevolgd door Werner Van Mele (O1918).

Bron: tijdschrift 'de kluizenaer' van Heemkundige Kring 'De Kluize' vzw, nr 106 juni 1922)

bid.gery.smet

 - Arthur Verstraeten was ondermeester te Wintam van 1910 tot 1911. Hij werd hoofdonderwijzer te Wintam van 1912 tot 1950. Hij overleed in 1962.

 

 

 

 

 

- Florent Windey was 45 jaar verbonden aan de gemeentelijke jongensschool te Buggenhout, waarvan 27 jaar als schoolhoofd. Hij was lid van de Sint-Vincentiusgenootschap, lid van C.V.V., stichter en voorzitter van de Katholieke Fanfare, plaatselijk en gewestelijk voorzitter van de Bond der Kroostrijke gezinnen. Op 25 september 1945 werd hij bij beslissing van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen aangesteld als lid van de Schiftingsraad voor het Fonds der Meestbegaafden voor het schoolkanton Dendermonde. Hij is de vader van E.H. Rafaël Windey, leraar aan de Bisschoppelijke Normaalschool en secretaris van de oud-leerlingenbond.

- Henri Van Dijstadt, echtgenoot van Emilie De Kinder, was hoofdinspecteur. Hij overleed plots te Sint-Amandsberg op 13 maart 1945. Hij was ridder in de Leopoldsorde,vereerd met de Eeuwfeestmedaille, de Burgerlijke medalie en het Burgerlijk Kruis.