Georges Heyman

Geboren te Sint-Niklaas op 09.01.1884.

Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1904.

Hij is de broer van minister van Staat Hendrik Heyman (diplomajaar 1898).

Hij was onderwijzer aan de oefenschool, werd directeur bij het Ministerie van Arbeid, Nijverheid en Sociale Voorzorg.

Doctor in de Wetenschappen.

Hij werd onderscheiden met verscheidene burgerlijke eretekens, Officier in de Leopoldsorde en in de Kroonorde.

Hij overleed op 1 januari 1948 te Anderlecht.

Hij werd tot de elite van de administratie gerekend. Hij was de promotor van het stelsel van de Kindertoeslagen en de bevorderaar van de oprichting van de Compensatiekassen voor Familiale Vergoedingen.

Hij was voorzitter en ere-voorzitter van de Oudleerlingenbond. 

 

 

{gotop}