Gerrit Heirman

Gerrit Heirman werd geboren te Sint-Niklaas op 15.04.1957. Hij volgde de lagere school in de oefenschool van de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas (Eerste leerjaar Wappi-klas, schooljaar 1963-64, tot 1969.

schoolreis  1963-64aBezoek aan de Zoo van Antwerpen - school 1963-64

schoolreis 1963-64bn

Foto: schoolreis 1963-64

1 2 Roeland Thys 3 4 Peter Holverda 5 6 7 8 Marc Huys 9 Marc Roels 10 11 Marc Verberckmoes 12 Michel Keymolen 13 Guido Borghgraef 14 Bruno Borghgraef 15 Marc Vaerendonck 16 Daniël De Smet 17 18 Gunther Wauman 19 Kris Deckers 20 Walter Kindt 21 Jules Van Haute 22 Willy Oelbrandt 23 24 Gerrit Heirman 25 André Boel

Na zijn Humaniora in de Normaalschool (Menswetenschappen) studeerde hij er verder en behaalde op 30.06.1977 het diploma regent wiskunde fysica.

Tijdens het schooljaar 1977-78  was hij studiemeester-opvoeder in de Bisschoppelijke Normaalschool.

Van 03.07.1978 tot 28.02.1979 deed hij zijn legerdienst in Altenrath (Duitsland), aan de andere kant van de Wahner Heide waar Herman Schack, ook een normaalschoolproduct, was gekazerneerd, in Spich).

Van 01.03.1979 tot 30.04.1979 was hij werkloos en moest hij dagelijks om zijn stempeltje waar hij ook weer Herman Schack tegenkwam.

Van 01.05.1979 tot 31.08.1979 was hij als wedertewerkgestelde werkloze kassier op het recreatieoord De Ster te Sint-Niklaas.

Vanaf het schooljaar 1979-80 tot schooljaar 1987-88 was hij opnieuw studiemeester-opvoeder in de Bisschoppelijke Normaalschool, en bij de pensionering van huismeester Willy Van Meirvenne op 01.09.1985 werd hij zijn opvolger, maar dan in de hoedanigheid van directiesecretaris.

Door de fusie van het pedagogisch hoger onderwijs tussen de Bisschoppelijke Normaalschool en O.L.V. Presentatie werd Gerrit vanaf het schooljaar 1988-89 gereaffecteerd naar het Hoger Instituut Maria Middelares (na KAHO Sint-Lieven, nu Odisee) als directiesecretaris, waar nog een normaalschoolbekende, Peter Lambers, directeur werd. Hij bleef er tot na het schooljaar 1991-92.

Door de daling van het aantal studenten onder de 400 werd Gerrit bij het begin van het schooljaar 1992-93 gereaffecteerd naar de Broeders Handelsschool als leraar wiskunde, fysica, chemie en informatica. Emiel Aerssens (regent 1957) was toen daar (adjunct)-directeur.

Maar door de stijging van het aantal leerlingen boven de 400 keerde Gerrit voor het schooljaar 1995-96 terug naar het Hoger Instituut Maria Middelares.

Door de reorganisatie van het hoger onderwijs (geen A2- en A1-verpleegkunde in eenzelfde school) belandde Gerrit van bij de start van het schooljaar 1996-97 in het Technisch Instituut Sint-Carolus, waar een oud-bekende van de Normaalschool, Herman Keppens, toen directeur was.

Vanaf 01.10.2010 werd hij uiteindelijk stafmedewerker van de Scholengemeenschap Sint-Nicolaas SO vzw en dit tot aan zijn pensionering op 31.08.2018.

Hij huwde in 1980 met Reinilde De Bock (zus van Leo De Bock R1979) en is ondertussen vader van een zoon en een dochter en opa van 3 kleinzoons.