Robert Mossu

Robert Mossu werd geboren te Sint-Pauwels op 14 december 1937.

Hij behaalde het diploma van onderwijzer in 1956 aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas.

In 1958 werd hij gediplomeerd als regent Moedertaal-Geschiedenis.

Hij werd leraar aan de middelbare oefenschool van de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas vanaf 1961.

In 1983 behaalde hij het diploma van licentiaat in de Romaanse filologie aan de KU Leuven en van dan af gaf hij les in de hogere cyclus van de Humaniora in plaats van Walter Van Belleghem die naar het regentaat ging.