Gaston Clippeleyr

65.gaston
Gaston Clippeleyr werd geboren te Haasdonk op 17 januari 1935. Hij ging er naar de lagere school tot 1949 en ging dan naar de Bischoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas voor zijn onderwijzersopleiding. Hij behaalde zijn onderwijzersdiploma in 1954.

Hij stond één maand als onderwijzer voor de klas in Beveren en studeerde dan verder aan de universiteit in Leuven voor een licentie lichamelijke opvoeding met optie kinesitherapie. Die richting was niet zo vanzelfsprekend met een diploma van onderwijzer. Hij werd uiteindelijk toch toegelaten op voorwaarde dat hij zou slagen in het tentamen. En of! Eén (Gaston) op de 69 kandidaten slaagde voor het tentamen!

In 1958 behaalde Gaston het diploma van licentiaat Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie, tevens het aggregaat voor het Hoger Secundair Onderwijs.

Het schooljaar 1958-59 was hij leraar in de Rijksscholen van Aalter en Torhout en het jaar daarop vervulde hij zijn dienstplicht.

gaston.turnfeest1963
In 1960 werd hij leraar lichamelijke opvoeding aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas. Vanaf 1961 tot 1976 had hij tevens een kinépraktijk in Londerzeel.

Van 1974 tot 1997 werd hij diocesaan inspecteur en didactisch begeleider bewegingsopvoeding basis- en hoger onderwijs. Als voorzitter van de pedagogische commissie zorgde hij voor heel wat hervormingen.

In de Normaalschool kwam Gaston in contact met 'ruiter' André Van de Walle. Deze verleidde hem om aan paardrijden te doen. Dit werkte aanstekelijk op collega's zoals o.a. André Schepens, Raf Leys, subregenten Guido Smet en André Van Duyse en zij trokken wekelijks naar Temse om paard te rijden. 

Gedurende 20 jaar was Gaston een actief ruiter, vooral in de disciplines dressuur en springen. Na een tweede discushernia kreeg hij in 1981 rijverbod. Maar hij bleef wel actief als lesgever, trainer, coach en conditietrainer in eventing tot op heden. 

In 1973-74 was hij één jaar tijdelijk inspecteur bij Bloso (agentschap van de Vlaamse overheid ter 'Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie')(Sinds 1 januari 2016 heet dit 'Sport Vlaanderen'.) Hij bleef ondertussen wel enkele uren in de Normaalschool als leraar van de laatstejaars onderwijzersopleiding.

Gaston Clippeleyr werd directeur Sportkaderopleidingen op de Vlaamse trainersschool tot 2008 en verrichtte er bijzondere bijdragen aan de hippische opleidingen. Als kinesist en ruiter kwam hij in contact met allerlei sportfysiologische en biomechanische problemen bij het paard. Zo leverde hij met een wetenschappelijk team binnen eventing baanbrekend werk met onder meer de ontwikkeling van de watertraining, gebruik van hartslagmeters en het doordacht opstellen van trainingsschema's voor topruiters. Hij was geboeid door de correcte dressuurmatige scholing van het paard en deelde zijn kennis via bijscholingen, jurycursussen en als lesgever, trainer, coach, conditietrainer. Hij werkte jaren samen met de universiteit van Luik o.a. bij de voorbereidingen op de Olympische Spelen in Atlanta in 1996. Hij verbleef maanden in Amerika om o.a. de invloed van de klimaatomstandigheden op de paarden te bestuderen. Hij begeleidde topruiters zoals Constantin Van Rijckevorsel (8e bij eventing op Olympische Spelen in Atlanta) en Karin Donckers (6 deelnames aan Olympische Spelen). Als directeur Sportkaderopleidingen VTS (Vlaamse Trainerschool) slaagde hij er in door de jaren heen om samen met federaties en andere vormingscentra een structuur in het Vlaamse opleidingslandschap tot stand te brengen. Hij werd uitgeroepen tot  'Sportpersoonlijkheid 2009', een award bij de Vlaamse Liga Paardensport voor zijn stuwende kracht bij de sportkaderopleidingen binnen de paardensport. 

Bij Bloso vervulde hij dus heel wat opdrachten en had hij tal van functies: inspecteur, jarenlang technisch directeur paardrijden, technisch adviseur paardrijden, lesgever in tal van Bloso-opleidingscursussen, lid van Koepel (stuurgroep) Vlaamse Trainersschool, voorzitter en tot 2013 lid van denkcel paardrijden Vlaamse Trainersschool, directeur Sportkaderopleiding Paardrijden Vlaamse Trainersschool van 1 april 2000 tot 2009.

In 1987, bij de fusie van de Bisschoppelijke Normaalschool en Onze-Lieve-Vrouw Presentatie, beëindigde hij zijn opdracht in de Normaalschool. Van 1977 tot 1986 was hij secretaris van de Oudleerlingenbond en later voorzitter tot 2010, tot de opdoeking van de Oudleerlingenbond.

boek1clippeleyrNa 1987 publiceerde hij als didactisch begeleider, nog meerdere boeken voor het onderwijs, o.a. 'Bewegingsintegratie' (1987), 'Bewegingsopvoeding op de lagere school: jaarplanning, theorie en praktijkmodellen' (1991), 'Praktijk van de motorische basisvorming' (1994).

Hij schreef ook heel wat boekjes, cursussen en computervoorstellingen voor de hippische wereld. 

 Wie overweegt zelf aan paardrijden te doen kan de website 'Paardrijden dressuur' raadplegen (users.skynet.be/paardrijden_dressuur/), uitgewerkt door Gaston Clippeleyr. Op een snelle manier kun je de oorzaak van problemen bij het paardrijden opsporen en... je vindt er een wegwijzer die je op weg helpt naar mogelijke oplossingen.

Tot op heden is Gaston Clippeleyr nog steeds een prominente figuur in de paardensport.