Gaston Trommelmans

Gaston Trommelmans werd geboren op 12 juni 1925. Hij liep school bij de Broeders te Sint-Niklaas en beëindigde er zijn humaniora in 1943. Hij volgde daarna regentaat aan de katholieke regentenschool in Antwerpen.Toen hij in 1944 aan het tweede jaar zou beginnen, werd de school platgebombardeerd. Hij informeerde in Gent of hij daar kon beginnen, maar de directeur daar was van het rijksonderwijs en volgens hem was zijn getuigschrift van het eerste jaar in Antwerpen niet voldoende om bij hem in het tweede jaar te mogen starten. "Als ge hier begint, zal het in het eerste jaar zijn!" Begin december is hij dan in Brussel aan zijn tweede jaar kunnen beginnen.

In 1945 begon hij zijn loopbaan als leraar wiskunde en wetenschappen in de Broederschool te Sint-Niklaas. Op vraag van E.H. Weemaes, directeur van de Bisschoppelijke Normaalschool, die in 1951 in personeelsnood zat, werd Gaston Trommelmans ook leraar natuurlijke wetenschappen in de Normaalschool tot juni 1953.

Vanaf 1951 werd Gaston Trommelmans werkend lid van de vakvereniging van de leraars, CVMNO (Christelijke Centrale van het Personeel uit het Vrij Middelbaar en Normaalonderwijs, opgericht in 1950), daarna penningmeester (1957), Vlaams ondervoorzitter (1959), nationaal voorzitter (1961) en secretaris-generaal (vanaf 1965).

In 1988 werd hem, ter gelegenheid van zijn vertrek uit de actieve dienst, een liber amicorum aangeboden op 10 december 1988 in De Singel te Antwerpen.

Gaston Trommelmans verblijft nu in de seniorenresidentie 'Hof van Eden' te Sint-Niklaas. Zijn echtgenote Rosa Van  Daele (°18.01.1925) stierf te Sint-NIklaas op 18.07.2005.