E.H. Paul Van Puyenbroeck

Geboren te Hamme op 17.01.1945

Hij werd priester gewijd op 31.08.1968.

Doctor in de theologie en licentiaat in de filosofie

In 1980 werd hij leraar catechese in de onderwijzersopleiding en doceerde hij een algemene cursus in het eerste jaar regentaat aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas.

Hij was docent in de priesteropleiding (Mariakerke en Gent), het Pedagogisch Hoger Onderwijs, de Hogere Handelsschool en het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut. 

Hij was zondagsonderpastoor in Gent (Sint-Jan-Baptist) en in Hamme (H. Hart).

Op 1 maart 1992 werd hij benoemd tot bisschoppelijk vicaris.

Van 1993 tot 1998 was hij streekdeken (voorzitter) van de pastorale streek Gent-Agglomeratie.

Sinds 1 februari 1997 is hij vicaris-generaal en in 2004 werd hij herbenoemd door mgr. Van Looy als vicaris-generaal bevoegd voor de territoriale pastoraal (parochies en dekenaten), de liturgie en de sacramenten en verantwoordelijk voor de sector parochiecatechese. 

Titulair kanunnik (1992)

Lid van de Bisschopsraad

Voorzitter Fonds Kerkopbouw

Voorzitter Diocesane Kosterraad

Lid van vormingsploeg Opleiding pastorale werk(st)ers

Res. Sint-Baafsparochie Gent

 

 

{gotop}