Welkom!

Beste gast

Graag verwelkomen wij u op deze site. Ze is bedoeld voor allen die enige verbondenheid voelen met de Bisschoppelijke Normaalschool van Sint-Niklaas of belangstelling hebben voor het rijke verleden van deze school.

In het bijzonder richten wij ons tot de honderden normalisten die in deze school hun opleiding tot onderwijzer of regent hebben gekregen. Bij uitbreiding richten wij ons ook tot de studenten van de Humaniora-afdeling en de leerlingen van de lagere oefenschool.

Wij maken gebruik van de vele artikelen en foto's die in de loop der jaren verschenen zijn in de tijdschriften, uitgegeven door de school zelf. Tevens putten wij uit eigen fotoarchief om feiten en gebeurtenissen te visualiseren.

Deze site is nog in opbouw en dus nog erg onvolledig. Wij staan open voor opbouwende suggesties en bijdragen om zo de site verder uit te breiden.

 

voorgevelbnsVoorgevel Normaalschool            

huisnummer

                   Het originele huisnummerplaatje van de Normaalschool

Normaalschool - speelplaats

De speelplaats van de normaalschool in 1922

 

bordjeBord gemaakt door leraar plastische opvoeding Luc De Rijck voor een opendeurdag.
 

Bekijk een panoramisch zicht op de NormaalschoolPanorama

 -O-O-O-

Hieronder verschijnt maandelijks een kunstwerk, een lied en een gedicht van een oud-leraar of oud-student van de Normaalschool.

Kunstwerk

Beeldhouwwerk 'Beer' - Patrick De Smedt (Hum1982)

image6
Muziek

 Muziekstuk ‘Grand-mère' - Ludo Vandeau (Ludo Vandenbroeck - H1980)

GEDICHT 

Gedicht: ‘Avondrood' - Norbert De Beule (R1977)

Avondrood

Avondrood kleurt hanenkam

               heeft geen poot om op te staan

             Ik sta al uren voor het raam

               Dans van het ene been

               op het andere:

              Hij komt

               Hij komt niet

               Hij komt

               Hij komt niet

             mijn haantje uit de vierde klas

             Ik hou zo van zijn rode haar

               er springen vonken af

               die kleuren dan mijn hart

              Hij komt

               Hij komt niet

               Hij komt

               Hij komt niet            

             Avondrood kust meisjeswang

               gaat dan liggen op het puntdak

              Hij komt niet.

Norbert De Beule - R1977

 Lees de gedichten die al verschenen zijn: klik hier.