Overlijden Emiel Vandenabeele

emiel vda
Op 2 april 2023 overleed te Oudenaarde Emiel Vandenabeele. Hij werd geboren te Nukerke op 9 maart 1944. Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool in 1965. Hij was leerkracht aan het Sint-Antoniuscollege te Ronse tot 2004. Hij is de broer van Hedwig (O1960) en Herwig (R1960).

De afscheidsgebedsdienst had plaats in de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk te Nukerke op 8 april 2023.

Doodsbericht Emiel vandenabeelez

rouwprent e vandenabeeley