Overlijden Ivan De Baere

Ivan De Baere
Op 8 april 2023 overleed thuis te Belsele Ivan De Baere. Hij werd geboren te Sint-Niklaas op 9 september 1934. 

Hij begon als drukker-bibliothecaris aan de Bisschoppelijke Normaalschool. In 1976 kreeg hij de functie van klerk en in 1978 werd hij studiemeester op het secretariaat. Hij sloot zijn loopbaan af als directiesecretaris.

Verschillende jaargangen van oud-leerlingen onderwijzers en regenten zijn in het bezit van een diploma, sierlijk met de hand geschreven door Ivan in kalligrafie.

Er werd afscheid genomen in intieme kring op vrijdag 14 april 2023.