1960 Aalst

Lagere school Sint-Maarteninstituut Aalst

In het onderwijzerskorps van de lagere school van het Sint-Maarteninstituut te Aalst was de Bisschoppelijke Normaalschool van Sint-Niklaas goed vertegenwoordigd (Namen en diplomajaren zijn vetgedrukt.).

1960onderwijzersaalst

Eerste rij: 1 Schollaert, 2 Triest, 3 Palsterman, 4 Louis Van Caelenberg (O1926), 5 E.H. Jozef Faes (O1937), 6 Gerard Van Rekkem, 7 De Bondt, 8 9 Van Cleemput, 10 Janssens,

Tweede rij: 11 Marc Van Caelenberg, 12 Bosman, 13 Van Lierde, 14 Goossens, 15 Bernagie, 16 De Troyer, 17 Frans Callebaut (O1956), 18 Herman Clinckspoor (O1958), 19 20 De Bondt, 21 22 Van Steendam,

Derde rij: 23 De Vis, 24 Haelterman, 25 26 Leus, 27 Jozef Taeleman, 28 Maurice Chereté, 29 Jan Adriaens (O1941), 30 Clement Schellekens, 31 32 De Coninck, 33

Vierde rij: 34 Herman Blendeman, 35 Ketels, 36 Haentjes, 37 De Beer, 38 Roger Citters (O1947), 39 Meuleman, 40 Willy De Pril.

- E.H. Jozef Faes: lees meer: (klik hier) en (klik hier)

- Louis Van Caelenberg: Hij is de vader van Marc Van Caelenberg (nr. 11). Irene, de zus van Louis, huwde op 13.07.1943 met Marcel Van Cauwenberghe (O1939).

- De Vis (nr. 23) en Clement Schellekens (nr. 30) waren turnleraars.

- Volgende klastitularissen zijn bekend: Leus en Blendeman (4e leerjaar); Callebaut (5A), Triest (5B), De Pril (5C), Janssens (5D), Meuleman (5F), Goossens (5G); Marc Van Caelenberg (6e), Louis Van Caelenberg (7e).

- Herman Blendeman is de vader van Dirk Blendeman (R1977).