Onderwijzers klas 1949 - Gent 4.10.2016

Dank zij het initiatief en de perfecte organisatie van Daniël Ostyn konden we nog eens genieten van een plezierig en verzorgd ontmoetingsmoment.

 

Al zouden we liever nog wel méér oud-klasgenoten bijeen krijgen - met alle begrip evenwel voor hen voor wie het niet (meer) zo vanzelfsprekend is - toch is het jaarlijks weerzien van de opgekomen 'lotgenoten' altijd weer een plezierig gebeuren.

Wie waren er dit jaar daan bij?

Natuurlijk Daniël Ostyn (+ Magda), Denis Haeck (+ Netje), Willy Fierlafijn (+ Rosa), Emiel Brouckaert, Gerard Verschaffel (+ Gerda)  en uiteindelijk na lang zoeken en rondzwerven ook Kamiel D’Hooghe (van de kostersklas), die reeds vaker trouw aanwezig was op onze dag en zich in onze groep zeer opgenomen en thuis voelt. Heeft in extremis moeten afzeggen: Jozef Lenoir (ook uit de kostersklas) wegens opname in het ziekenhuis.

Waren verontschuldigd: Iris (weduwe van Roger Laureyns), ook wegens recent ontslag uit het ziekenhuis, Simone Noë-Verleye, die op deze dag door haar kinderen gevierd werd om haar 85ste verjaardag, en Gertrude Dewolf-Zeghers, die er voor deze keer tot haar spijt eens niet kon bij zijn.

 

Even werd het stil bij de gedachtenis van degene die dit jaar voorgoed afscheid namen: Michiel David, overleden op 8 januari en Ward De Witte, overleden op 23 juni. We herinneren ons Michiel als de jolige klasgenoot met zijn bulderende lach, en Ward De Witte, hoewel pas leraar en directeur na onze tijd, die eraan hield, zo lang hij kon, op onze klasdagen aanwezig te zijn.

 

Vóór en tijdens het tafelgebeuren kwamen nog zoveel namen naar boven met enig nieuws waar iemand van de aanwezigen weet van had.

 

Dat dit alles opnieuw kon gebeuren in het mooie restaurant 'Ter Toren' gaf aan deze reünie ook weer de gepaste allure: oog- en tongstrelende borden droegen daar in hoge mate toe bij, en danken wij aan de chef en de charmante eigenares die Daniël als 'nonkel' mogen begroeten. Een garantie te meer dat wij daar goed ontvangen worden!

Voor hen die er waren moet het (nog) niet stoppen. Elkeen kijkt uit naar volgend jaar (*).

Nog eens dank aan Daniël en Magda.

 

Gerard Verschaffel

 

(*) In 1999 werd als vaste datum afgesproken: 2de dinsdag van oktober. We moeten er in de toekomst evenwel rekening mee houden dat dinsdag voor het restaurant sluitingsdag is. Onze vaste datum wordt dus in de toekomst: 2de woensdag van oktober, in 2017 wordt dat 11 oktober.

7 okt 2016 116

1 Magda De Baets (Daniël Ostyn), 2 Gerda Bekaert (Gerard Verschaffel), 3 Emiel Brouckaert, 4 Denis Haeck, 5 Netje Van Esser (Denis Haeck), 6 Rosa Meert (Willy Fierlefijn), 7 Willy Fierlefijn.

7 okt 2016 117
1 Denis Haeck, 2 Netje Van Esser (Denis Haeck), 3 Rosa Meert (Willy Fierlefijn), 4 Willy Fierlefijn.

7 okt 2016 118

 1 Denis Haeck, 2 Netje Van Esser (Denis Haeck), 3 Rosa Meert (Willy Fierlefijn), 4 Willy Fierlefijn, 5 Kamiel D'Hooghe, 6 Gerard Verschaffel, 7 Magda De Baets (Daniël Ostyn, 8 Gerda Bekaert (Gerard Verschaffel).

7 okt 2016 119

1 Kamiel D'Hooghe, 2 Gerard Verschaffel, 3 Magda De Baets (Daniël Ostyn), 4 Gerda Bekaert (Gerard Verschaffel).

7 okt 2016 122

1 Kamiel D'Hooghe, 2 Magda De Baets (Daniël Ostyn), 3 Gerda Bekaert (Gerard Verschaffel), 4 Emiel Brouckaert, 5 Daniël Ostyn, 6 Denis Haeck, 7 Rosa Meert (Willy Fierlefijn), 8 Willy Fierlefijn.

 ,