Onderwijzers klas 1949 - Reünie Gent 13.10.2015

Zoals in 1999 na raadpleging van de klasgenoten werd vastgesteld, werd ook dit jaar vastgehouden aan de toen gekozen datum, tweede dinsdag van oktober - dit jaar dus de 13de.

Op vorige klasdagen werd geopteerd voor de vaste locatie, zijnde Restaurant Ter Toren in Oostakker. Een van de redenen was de goede bereikbaarheid, maar dit jaar was dit een zeer relatief begrip.

Aanwezigen:

Emiel Brouckaert, Kamiel D'Hooghe, Gertrude De Wolf-Zeghers, Simone Noë-Verleye, Joseph Lenoir + Monique, Denis Haeck + Netje, Daniël Ostyn + Magda.

Verontschuldigd, met uitdrukkelijke spijt niet te kunnen aanwezig zijn, en met groeten aan die er wel waren:

Gerard Verschaffel + Gerda, Willy Fierlafijn + Roza, Robert Van Hoecke + Juliette, Iris Laureyns-De Bruycker, Maria Van Oost-Van Parijs.

Wegens allerlei openbare werken in de omgeving was het voor dezen die met de wagen kwamen niet eenvoudig om Ter Toren te bereiken, maar, zij het met wat vertraging (wat met een dubbele aperitief werd overbrugd) kwam iedereen terecht en konden we aan de mooi gedekte tafel aanschuiven.

Het lekkere maal en de goede wijn waren op zich reeds een waarborg voor een gezellig samenzijn. Het reservoir aan herinneringen en anecdotes was bij lange nog niet uitgeput. Zo lichtte iedereen nog maar eens een tipje uit zijn curriculum, met gevarieerde achtergrond: onderwijs, leger, Kongo, muziek, reizen, enz. Over Emiel Brouckaert, na enkele jaren terug aanwezig, werd herinnerd aan het feit dat hij, als eerste in alfabetische volgorde, dienst deed als 'eerste Piet', dit wil zeggen dat hij de enige was die bij de directeur mocht gaan aankloppen om een of andere gunst voor ons te bekomen. Bijzonder delicate opdracht, denkend aan de weinig toegankelijke strenge directeur.

De oprechte meelevende belangstelling voor elkanders wel en wee was hartverwarmend.

Bij het afscheid werd voorzichtig gepolst: doen we nog verder?

Het antwoord was eenstemmig en volmondig: JA!

In mijn tas zat een kleine camera met het oog op een groepsfoto van de aanwezigen natuurlijk vergeten! Dit wordt dan iets voor de volgende klasdag.

Dus, tot volgend jaar, tweede dinsdag van oktober.

D.O.

 

{gotop}