8 april 1979: Feest 10 jaar wijkschool

Op 2 september 1968 startte de wijkschool van de Sint-Franciscus Lagere Oefenschool van de Bisschoppelijke Normaalschool in de Watermolenstraat te Belsele het nieuwe schooljaar met twee klasjes: een eerste leerjaar met onderwijzer Albert Van Goethem en een tweede leerjaar met onderwijzer Basiel Anné. Zij waren de pioniers van een schooltje dat steeds maar groeide, in 1969 met drie klassen (derde leerjaar met onderwijzer Urbain Marin) en in 1971 met vier klassen (vierde leerjaar met onderwijzer André Boel).

In 1979 werd het tienjarig bestaan van de wijkschool feestelijk gevierd, met steun van het oudercomité. Er werd een grote tent geplaatst op de grond naast de speelplaats voor een gevarieerde kindernamiddag en een muzikaal avondprogramma.

Er werd een grote talentenjacht georganiseerd voor kinderen van de lagere school en via de media bekendgemaakt. Heel wat jeugdige talenten, meisjes en jongens, meer dan zeventig, schreven zich in en toonden tijdens de kindernamiddag hun talenten. Ze werden beoordeeld door enkele leraars uit de Normaalschool. De talentenjacht was zeer gevarieerd met solonummers of in groep: op één been staan, trucs, kaatsen, scate-board, zang, dans, voorstelling van boetseerwerk en verzamelingen, spreken, voordracht, toneel, goochelen, turnen,... samen een vijftigtal nummers. Het was een echt kinderfeest. 

Tijdens die namiddag, die aan elkaar werd gepraat door onderwijzer Willy Jonkers, waren ook twee voetbalvedetten van Sint-Niklase S.K., Danny Veyt en Djamel Zidane, voor een interview op het podium.

's Avonds liep de tent voor een tweede maal helemaal vol voor een muzikaal feest met het orkest Rob Mando en een optreden van zanger Jimmy Frey, zangeres Ann Michel en The Blue Diamonds. 't Werd een avond die jong en oud weer enthousiast deed meezingen.

Met een boni van 198 000 frank (opbrengst van de kaartleesrit inclusief) werd het kasboek afgesloten.